Daně a účetnictví

Daně

 • Vezmeme si na starost veškeré záležitosti ohledně Vašich daní
 • Obstaráme za Vás veškerou administrativu
 • Naše daňové služby šetří Váš čas

Ať firma, či fyzická osoba, všech se týkají daně. Víte ale, jaké se vztahují právě na Vás a jak optimalizovat svou daňovou povinnost? V platnost vstupují stále nové a nové zákony a udržovat si nezbytný přehled je velmi obtížné. Nemusíte najímat zaměstnance pro vedení účetnictví – využijte našich služeb! Pro Vaši firmu dokážeme vést podvojné i mzdové účetnictví se vším, co s tím souvisí. Zároveň za Vás obstaráme veškerou administrativu. A nápomocni Vám můžeme být i v případě, že už své účetní oddělení máte.

Finanční poradenství Kiwi finance profesionální finanční poradce a rádce ve světě financí

Nabízíme komplexní daňové poradenství a zastupování na úřadech prostřednictvím našich autorizovaných poradců. Uděláme vše pro optimalizaci Vaší daňové povinnosti, pomůžeme připravit kvalitní podklady pro finanční kontroly a daňová řízení, vypracujeme pro Vás individuální program daňových úlev a v návaznosti na ně Vám poradíme s účetními postupy a metodikou.

Kiwi finance - správa účetnictví - firemní účetnictví - účetní poradenství - poradenství- účetní uzávěrky

Účetnictví

Zajistíme Vám komplexní vedení účetnictví v zákonem požadované formě a rozsahu. Zastoupíme Vás na finančních úřadech a institucích sociálního a zdravotního zabezpečení, poskytneme poradenství v účetní i daňové oblasti. Umíme zajistit kompletní audit u renomovaných auditorů či být nápomocni při vedení skladové evidence, a to včetně IT podpory.

 

Na základě individuálních požadavků zpracujeme:

 • roční účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát apod.)
 • daňová přiznání ke všem typům daní (daň z příjmu, DPH, silniční daň)
 • přehledy aktuálních závazků a pohledávek
 • podrobnou evidenci drobného a dlouhodobého majetku
 • vyúčtování tuzemských i zahraničních služebních cest
 • rekonstrukci dosavadního účetnictví
 • a mnoho dalších služeb dle Vašich potřeb

Mzdové účetnictví

Umíme se postarat i o Vaši mzdovou a personální agendu. Vedle pravidelného měsíčního zpracování mezd a přehledů pro instituce zdravotního a sociálního zabezpečení zajistíme také:

 

 • vstupní a výstupní agendu zaměstnance
 • zákonem požadovanou evidenci zaměstnanců a osob spolupracujících na základě pracovních dohod (mzdové listy, platové výměry, karty zaměstnanců apod.)
 • roční vyúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti
 • roční vyúčtování srážkové daně fyzických a právnických osob
 • zpracování podkladů pro pravidelné i namátkové kontroly ČSSZ, zdravotních pojišťoven, Inspektorátu práce
 • dalších institucí činných v oblasti pracovního práva
Kiwi finance - mzdové účetnictví - firemní účetnictví - účetní poradenství - poradenství- účetní uzávěrky

Potřebujete poradit? Volejte 722 657 150 nebo napište

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.