Nobelova strategie

Nobelovu cenu jistě všichni známe. Slyšeli jste už ale o Nobelově nadaci? Každý rok se z této nadace čerpá 14 milionů švédských korun na její chod a ocenění laureátů Nobelových cen. Dlouhodobě průměrný výnos si Nobelova nadace drží 9,47% p.a.

Nobelova investiční strategie Kiwi finance investiční poradenství Praha

Vznik Nobelovy nadace

Nobelova nadace vznikla v r. 1901 z poslední vůle (ze dne 27. listopadu 1895) Alfreda Nobela. Jeho hlavní myšlenkou bylo oceňovat přínosy a vynikající činy v oblastech fyziky, chemie, lékařství, literatury a míru (a od r. 1968 také ekonomie).
Alfred Nobel zamýšlel zajistit její nezávislé financování a to v dlouhodobém horizontu. Původní strategie byla pojatá jako velmi konzervativní, investující zejména do dluhopisů (tzv. safe securities). Akcie byly v té době považovány za nepřiměřeně rizikové, v době založení nadace totiž nikdo nepředpokládal tak významný rozvoj kapitálového trhu. Toto nastavení se ukázalo nešťastným a pro nadaci se ukázalo jako téměř likvidačním.

Změna strategie v investování Nobelovy nadace

Ke zlepšení finančního stavu nadace přispělo osvobození od daní v roce 1946 a změna pravidel omezující investování, které bylo schváleno švédskou vládou v roce 1953.

Tímto se tak z konzervativního a rigidně řízeného portfolia stalo portfolio aktivně řízené. A teprve až v roce 1991 se nadaci podařilo po překotném vývoji dosáhnout hodnoty, kterou měla při založení v roce 1901.

Další korekce v investiční strategii přišly s propadem kapitálového trhu v letech 2000-2003 (způsobeném IT bublinou) a pak v roce 2008 (způsobeném finanční krizí) ke slovu se dostaly alternativní investice v rozsahu cca jedné třetiny majetku (nemovitostní a hedgeové fondy). V roce 2016 pak nadace přijala principy OSN pro společensky odpovědné investování (což se projevuje v investicích například do tzv. green bonds).

Od změny strategie v roce 1953 narostl objem majetku nadace o cca 606% (v přepočtu výnos 9,47 % ročně).

Rozložení kapitálu v %

Můžete přeměnit své podnikání na výnosné vytváření aktiv, které vám umožní pracovat tolik kolik chcete.

Jak investuje Nobelova nadace?

Složení portfolia je orientované na dlouhodobé zhodnocování financí.

  • Pro dlouhodobé investory je Nobelova nadace díky rozložení kapitálu mezi akcie, dluhopisy, hedgeové fondy a nemovitosti výnosnou investicí.
  • V portfoliu Nobelovy nadace nenajdete investice, jako je třeba zlato, starožitnosti či umění.
Složení portfolia Nobelovy nadace?

Složení portfolia je orientované na dlouhodobé zhodnocování financí.

Pro dlouhodobé investory je Nobelova nadace díky rozložení kapitálu mezi akcie, dluhopisy, hedgeové fondy a nemovitosti výnosnou investicí.

V portfoliu Nobelovy nadace nenajdete investice, jako je třeba zlato, starožitnosti či umění. Zlato je bráno jako udržitel hodnoty a jeho výhodou je, že kupní síla se dlouhodobém průměru udržuje, naproti tomu nepřináší úroky ani dividendy a fond nemá potřebu se zajistit velmi likvidní investicí, jak je tomu třeba u soukromých investorů. Starožitnosti a umění jsou obecně nejméně likvidní, navíc s sebou nesou značná rizika, z našeho pohledu jsou vhodná jen pro znalce v daném oboru.

Přesto je třeba si uvědomit, že i Nobelova nadace zažívá lepší i horší roky. Za posledních 50 let byl pro jejich portfolio nejhorší rok 2008 s poklesem – 18,5 %. Ale i v nejhorší dekádě to pro dlouhodobé investory znamenalo výnos 3,8 % p.a.

Historické výsledky hospodaření Nobelovy nadace

Investiční partneři se kterými spolupracujeme

Potřebujete poradit? Volejte 722 657 150 nebo napište

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.